Vyčistiť počítač - Viac informácií o čistení počítača

Na tejto stránke sme zhromaždili podrobnejšie informácie o problematike čistenia počítačov pre tých, ktorí chcú vedieť viac. Informácie sú zámerne podané jednoduchým štýlom, s mnohými zjednodušeniami.

Mimochodom, program Vyčistiť počítač je navrhnutý tak, aby ho mohol obsluhovať aj úplný laik. Nasledujúce informácie teda pre úspešnú údržbu Vášho počítača nemusíte poznať, vždy je však dobré vedieť niečo o tom, čo sa vlastne vo Vašom počítači deje...

Predovšetkým: aký je rozdiel medzi Windows, počítačom a operačným systémom

Počítač je "skriňa", ktorú máte doma a operačný systém je najdôležitejší program, ktorý na ňom beží. Windows je operačný systém (najrozšírenejší, avšak existujú aj iné, napr. Linux). Správanie počítača je teda vlastne správanie operačného systému, pretože počítač bez operačného systému je len mŕtva kopa železa (a plastu). Pretože však z pohľadu väčšiny užívateľov tieto odlišné veci splývajú, používame na týchto stránkach pojmy "počítač", "Windows" a "operačný systém" ako synonymá.

Kde vlastne počítačový odpad vzniká

Srdcom operačného systému je tzv. "Register", v ktorom je uložené obrovské množstvo informácií o počítači. Inštalácie a odinštalácie programov, "zaseknutie" počítača, ale dokonca aj bežný beh počítača - to všetko sú situácie, pri ktorých môže dôjsť k poškodeniu, inými slovami k zapísaniu chybnej informácie do "Registra".

Ďalším miestom náchylným na vznik odpadu sú dočasné súbory a priečinky. Pri behu počítača vzniká obrovské množstvo dočasných súborov, pričom často dochádza k tomu, že tieto súbory nie sú správne zmazané a len zaberajú miesto.

Ako vlastne môže tento odpad spomaliť počítač?

Ukážeme si to na jednoduchom prípade - spustenie pomocníka. Ak chcete na počítači spustiť pomocníka, stlačíte obvykle tlačidlo F1. Počítač potom hľadá, kde je vlastne pomocník umiestnený. Informácie o umiestnení pomocníka sú schované - ako inak - v Registri. Pokiaľ teda Register obsahuje okrem správnych informácií o umiestnení pomocníka tiež chybné, musí počítač prehľadať množstvo miest, než pomocníka nájde. Užívateľovi sa to javí tak, že spustenie pomocníka trvá niekoľkonásobne dlhšie, než by malo.
Poznámka: Spustenie pomocníka je modelový príklad; v skutočnosti sa počítač do Registra pozerá neustále, takže chybný Register spomaľuje v počítači takmer všetko.

Ako poznám, koľko "odpadu" je v mojom počítači?

Program Vyčistiť počítač pri každom prehľadaní počítača ukáže presné množstvo nájdených chýb (="odpadu") a tiež sa postará o ich nápravu. Bez spustenia tejto analýzy je možné množstvo odpadu iba odhadovať; pokiaľ sa však Váš počítač správa viditeľne "horšie", než skôr, je vysoká pravdepodobnosť, že je silne znečistený.

Ako program Vyčistiť počítač hľadá odpad?

Program Vyčistiť počítač prechádza vyššie uvedené kritické oblasti, kontroluje správnosť mnohých hodnôt v "Registri" a kontroluje tiež dočasné súbory, či sú potrebné alebo nie. Chybné alebo zastarané hodnoty v Registri sú podľa zvoleného spôsobu opravy a ich druhu opravené alebo zmazané.

Tak to zvládne užívateľ ručne tiež, ne?

V princípe áno. Program Vyčistiť počítač však skontroluje (v závislosti na aktuálnom stave Vášho počítača) za niekoľko málo minút desaťtisíce týchto hodnôt, čo je vzhľadom na rozsah úloha pre program, nie pre človeka.

Sú aj iné možnosti, ako dospieť k čistému počítaču?

Pokiaľ nie ste počítačovými odborníkmi, máte zhruba tieto možnosti: