Viac informácií o čistení počítača

Na tejto stránke sme zhromaždili podrobnejšie informácie o problematike čistenia počítačov pre tých, ktorí chcú vedieť viac. Informácie sú zámerne podané jednoduchým štýlom, s mnohými zjednodušeniami.

Mimochodom, program VyčistitPočítač5 je navrhnutý tak, aby ho mohol obsluhovať aj úplný laik. Nasledujúce informácie teda pre úspešnú údržbu Vášho počítača nemusíte poznať, vždy je však dobré vedieť niečo o tom, čo sa vlastne vo Vašom počítači deje...

Predovšetkým: aký je rozdiel medzi Windows, počítačom a operačným systémom

Počítač je skriňa, ktorú máte doma a operačný systém je najdôležitejší program, ktorý na ňom beží. Windows je operačný systém (najrozšírenejší, avšak existujú aj iné, napr. Linux). Správanie počítača je teda vlastne správanie operačného systému. Počítač bez operačného systému je len mŕtva hruda železa a plastu. Pretože však z pohľadu väčšiny užívateľov tieto odlišné veci splývajú, používame na týchto stránkach pojmy počítač, Windows a operačný systém ako synonymá.

Kde vlastne počítačový odpad vzniká

Srdcom operačného systému je tzv. Register, v ktorom je uložené obrovské množstvo informácií o počítači. Inštalácie a odinštalácie programov, zaseknutie počítača, ale dokonca aj bežný beh počítača - to všetko sú situácie, pri ktorých môže dôjsť k poškodeniu, inými slovami k zapísaniu chybnej informácie do Registra.

Ďalším miestom náchylným na vznik odpadu sú dočasné súbory a priečinky. Pri behu počítača vzniká obrovské množstvo dočasných súborov, pričom často dochádza k tomu, že tieto súbory nie sú správne zmazané a len zaberajú miesto.

Ako vlastne môže tento odpad spomaliť počítač?

Ukážeme si to na jednoduchom prípade - spustenie pomocníka. Ak chcete na počítači spustiť pomocníka, stlačíte obvykle tlačidlo F1. Počítač potom hľadá, kde je vlastne pomocník umiestnený. Informácie o umiestnení pomocníka sú schované - ako inak - v Registri. Pokiaľ teda Register obsahuje okrem správnych informácií o umiestnení pomocníka tiež chybné, musí počítač prehľadať množstvo miest, než pomocníka nájde. Užívateľovi sa to javí tak, že spustenie pomocníka trvá niekoľkonásobne dlhšie, než by malo.

Spustenie pomocníka je modelový príklad; v skutočnosti sa počítač do Registra pozerá neustále, takže chybný Register spomaľuje v počítači takmer všetko.

Ako poznám, koľko odpadu je v mojom počítači?

Použite program VyčistiťPočítač5. Aj v skúšobnej verzii prehľadá celý počítač a ukáže množstvo nájdených chýb (odpadu). V skúšobnej verzii vyčistí niektoré z týchto chýb, platená verzia potom vykonáva naozaj dôkladné čistenie.

Bez pomoci čistiaceho programu možno množstvo odpadu iba odhadovať. Pokiaľ sa však Váš počítač správa viditeľne horšie, než skôr, je vysoká pravdepodobnosť, že je silne znečistený.

Ako program VyčistiťPočítač5 hľadá odpad?

Program prechádza vyššie uvedené kritické oblasti a kontroluje správnosť hodnôt v Registri, okrem iného aj to, či nepoukazujú na neexistujúce programy či súbory. Kontroluje aj dočasné súbory, či sú potrebné alebo nie. Chybné alebo zastarané hodnoty v Registri sú zmazané.

Tak to zvládne užívateľ ručne tiež, ne?

V princípe áno. Program VyčistiťPočítač5 však kontroluje rádovo desaťtisíce týchto hodnôt, čo je vzhľadom na rozsah úloha pre program, nie pre človeka.

Sú aj iné možnosti, ako dospieť k čistému počítaču?

Áno, vždy je viac možností. Ak nie ste počítačovými odborníkmi, môžete skúsiť tieto kroky: