Ochrana osobných údajov

EUROBYTE SOFTWARE sa k vašim osobným údajom správa slušne, s úctou a starostlivo.

Stručne:

- Vaše osobné údaje okrem e-mailu mažeme najneskôr po pol roku, na vašu žiadosť však aj skôr
- Váš e-mail ukladáme dovtedy, kým máte aktívnu aspoň jednu službu, ktorá sa naň viaže (napr. odber spravodajcu, licenciu alebo predplatné)
- Nespamujeme
- Na našich stránkach používame bežné cookies a štatistiky neosobného charakteru.

V niektorých prípadoch nám zákon ukladá výnimku: napríklad vaše údaje na faktúrach musíme uchovávať dlhšie.

Podrobný prehľad zásad

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné pre všetky webové stránky vo vlastníctve spoločnosti EUROBYTE SOFTWARE, s. r. o. (ďalej len 'My' alebo 'Prevádzkovateľ').

Vaše osobné údaje získané prostredníctvom registrácie alebo iným spôsobom v súvislosti s vašim používaním týchto Stránok a služieb môžu byť prenášané, a to aj cez medzinárodné hranice, na miesta, kde sa nachádzajú servery podporujúce tieto Stránky s cieľom prevádzkovať a rozvíjať tieto Stránky a Služby, vrátane prenosov k subdodávateľovi alebo zástupcovi Prevádzkovateľa, alebo s cieľom ukladať údaje v príslušných databázach.

Automaticky zhromažďované informácie neosobného charakteru

Celkové štatistiky o našich zákazníkoch, predajoch, vzorkách prevádzky a ďalšie potrebné informácie o Stránkach môžeme poskytnúť dôveryhodným tretím stranám, tieto štatistiky však nezahŕňajú žiadne osobné identifikačné údaje.

Osobné údaje

Ak nám, napríklad pri odoslaní objednávky, poskytnete svoje osobné údaje, použijeme ich v súlade s platnými právnymi predpismi a cieľom, na ktorý boli poskytnuté. Vašu e-mailovú adresu použijeme podľa zásad uvedených nižšie v sekcii 'Elektronická pošta'. S výnimkou prípadov, keď to vyžadujú platné zákony, neodovzdáme tieto informácie tretej strane bez vášho súhlasu, okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie vašej požiadavky (ako je odovzdanie adresy a mena prepravnej službe). Zároveň tým dávate Prevádzkovateľovi právo poskytnúť vami dodané informácie právnemu nástupcovi Prevádzkovateľa (v prípade zmeny právnej formy spoločnosti Prevádzkovateľa), alebo nadobúdateľovi týchto stránok (v prípade predaja týchto stránok a súvisiacich služieb tretej osobe)

Čas uchovávania údajov

Osobné údaje zadané pri objednávke automaticky mažeme najneskôr po uplynutí pol roka od dátumu objednávky. E-mailovú adresu ukladáme na čas, ktorý je nevyhnutný na plnenie služieb, ktoré ste si objednali, ako sú odber e-mailového spravodajcu, predplatné alebo časovo obmedzená licencia viazaná na e-mailovú adresu a pod. V prípadoch stanovených zákonom musíme ukladať osobné dáta aj dlhší čas, napríklad údaje na faktúrach. Súhrnné štatistiky a údaje neosobného charakteru ukladáme v anonymizovanej podobe aj nad rámec uvedeného času.

Právo na opravu a vymazanie údajov

Na vašu žiadosť kedykoľvek doplníme, opravíme alebo vymažeme akékoľvek Vaše neúplné, nepresné alebo neaktuálne osobné údaje získané v súvislosti s prevádzkou týchto Stránok.

Elektronická pošta

Nebudeme vám posielať nevyžiadanú elektronickú poštu, tzv. 'spam'. Ak nám poskytnete svoju e-mailovú adresu, budeme vás elektronickou poštou kontaktovať predovšetkým v týchto prípadoch:
1) v záležitostiach nutných na vybavenie objednávky alebo požiadavky na službu (zahŕňa potvrdenie objednávky, výzvu na platbu, faktúru, odpoveď na vašu otázku a pod.)
2) při zasílání e-mailového zpravodaje (pouze přihlášeným odběratelům). Přihlášení k e-mailovému zpravodaji je dobrovolné a kdykoliv je můžete odvolat.
3) vo výnimočných prípadoch, keď vás potrebujeme rýchlo upozorniť na dôležité skutočnosti, najmä na nutnosť aktualizácie produktu z dôvodu bezpečnostného či iného rizika, podstatnú zmenu podmienok poskytovaných služieb.

Cookies

V niektorých prípadoch však môže Prevádzkovateľ alebo ním poverené tretie osoby umiestniť do vášho počítača informáciu, ktorá umožní Prevádzkovateľovi zhromažďovať určité údaje. Tieto informácie sú bežne označované ako 'cookies' a používajú sa na mnohých webových stránkach – ich používanie je na tieto účely úplne bežné. Cookie je uložené na pevnom disku vášho počítača. Prevádzkovateľ a/alebo ním poverené tretie osoby budú používať iba informácie, ktoré sami umiestnili v cookies prostredníctvom týchto Stránok alebo iných internetových stránok Prevádzkovateľa.

Používanie cookies vám prináša výhody, napríklad nebudete musieť opakovane zadávať heslo počas jednej návštevy alebo umožňuje jednoduchšie využiť propagačné ponuky, ako sú zľavové akcie či kupóny. Informácie uložené v cookies identifikujú váš počítač, nie vás ako osobu.

Viac informácií

Používanie maloletými

Osoba mladšia ako je odporúčaný vek alebo zákonná hranica vo vašej krajine nie je oprávnená zasielať Prevádzkovateľovi žiadne informácie. V prípade, že ste mladší alebo neplnoletí, budete na používanie týchto Stránok a s nimi spojených služieb, najmä realizáciu nákupov alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča(rodičov) alebo právneho zástupcu (zástupcov). Toto sa nevzťahuje na prípad, keď tieto činnosti sú vo vašej krajine zákonom povolené.

Ostatné

Na účely štatistiky ďalej na týchto stránkach zhromažďujeme rôzne technické informácie neosobného charakteru, napríklad: vašu IP adresu, druh operačného systému, druh internetového prehliadača, adresy iných prepojených stránok a pod.
Prevádzkovateľ môže mať stanovené samostatné podmienky pre iné poskytované služby a produkty, v ktorých môže vopred upraviť špecifické podmienky týkajúce sa danej služby alebo produktu (vrátane ochrany súkromia a osobných údajov).
Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia.